Városfejlesztés

A Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2009. decemberében alakult. A cégünk a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 100%-os tulajdonában áll. Legfontosabb célunk a XVIII. kerület városfejlesztési és városrehabilitációs tevékenységének szervezése.

A Városrehabilitáció18 Zrt. aktívan részt vesz a Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által benyújtani kívánt uniós pályázatok előkészítő munkálataiban. Városrehabilitációs terveket készít, összeállítja a pályázatok benyújtásához szükséges műszaki tervdokumentációkat. Sikeres pályázat esetén a Városrehabilitáció18 Zrt. a projektek megvalósítási szakaszában is kiemelt szerepet kap.

A pályázatok sikeres véghezvitelével kapcsolatos projektmenedzseri tevékenységet és a megvalósítás során felmerülő mérnöki feladatok koordinálását is társaságunk látja el. Büszkék vagyunk arra, hogy kerületünk folyamatos fejlődéséhez társaságunk is hozzájárulhat.

Az Önkormányzat különösen fontos feladatának tartja, hogy védje és óvja a Budapest Főváros XVIII. kerület közigazgatási határán belül elhelyezkedő erdők és zöld területek természeti, környezeti értékeit, ügyeljen azok rendjére és tisztaságára. Alapvető célja továbbá a környezettudatos nevelés széleskörű népszerűsítése. Ennek érdekében a „kerületi zöldfelület gondnoksági feladatok” ellátására a Városrehabiltáció18 Zrt.-t jelölte ki.

A Városrehabilitáció18 Zrt. menedzsmentjének elérhetősége: +36-1- 297-4028

Munkatársaink: Kapcsolatfelvétel

  • Vajda Lóránt (stratégiai és projektmenedzsment osztályvezető)
  • Farkas Tibor (projektmenedzser)
  • Péterszegi Imre (projektmenedzser)
  • Mihály Mária (projektmenedzser)
  • Körtvélyesi Attila (műszaki projektmenedzser)

Telefon: +36 1 296 1403 | E-mail: varosfejlesztes@varosgazda18.hu