Tevékenység

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tevékenysége felöleli az önkormányzati ingatlanvagyon kezelését, műszaki karbantartását, a közterületek gondozását, valamint számos kerületi sport- és kulturális intézmény, továbbá a helyi média működtetését. Emellett a társaság szervezi a kerületi közfoglalkoztatást, leánycégei révén pedig bérbeadással, társasházkezeléssel és fejlesztési projektek menedzselésével is foglalkozik.

Társaságunk működése és feladatellátása során alapvetően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint jár el.

A Városgazda Zrt. a tevékenységét 6 divízióban és 4, 100%-ban a tulajdonában lévő leánytársaságban fejti ki. Az egyes divíziók és leánytársaságok tevékenysége az alábbiakban foglalható össze:

 

Divíziók

Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió (1181 Budapest, Üllői út 423.)

Feladatai:

 • A társaság és leányvállalatai pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása.

Vagyongazdálkodási Divízió (1181 Budapest, Baross u. 7. )

Feladatai:

 • Lakásgazdálkodás (az önkormányzat illetékes szerveinek döntése nyomán szerződéskötés, számlázás, elidegenítés lebonyolítása, kinnlevőségek nyilvántartása).
 • Az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérbeadása (a Projekt18 Kft. és a Sportprojekt18 Kft. révén).
 • Ingatlan-értékbecslés.
 • A Havanna heti vásár és a Havanna-lakótelepi önkormányzati parkolók működtetése.
 • Az önkormányzat „lakásért életjáradék” programjának működtetése.
 • Társasházi közös képviseleti feladatok ellátása.

Műszaki és Városüzemeltetési Divízió (1182 Budapest, Péterhalmi út 5., 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16.

Feladatai:

 • Kerületi fenntartású közutak, járdák karbantartása.
 • Parkok, terek növényeinek és a játszóeszközöknek a gondozása.
 • Közterületek tisztán tartása.
 • Kerületi közfoglalkoztatás szervezése.
 • Társaság központi ügyfélszolgálati irodájának üzemeltetése.
 • Az önkormányzati lakások műszaki karbantartása.
 • Kerületi oktatási és szociális intézmények műszaki karbantartása.
 • Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. által fenntartott sport- és kulturális intézményekben a műszaki karbantartás, a takarítás és a kertészeti feladatok ellátása.
 • Fejlesztési projektekben a műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Intézmény-üzemeltetési Divízió (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16.)

 • Kerületi oktatási és szociális intézmények üzemeltetése.
 • Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. által fenntartott sport- és kulturális intézményekben az üzemeltetési feladatok ellátása.

Média és Rendezvényszervezési Divízió (1181 Budapest, Szélmalom u. 33. és 1181 Budapest, Üllői út 423.)

Feladatai:

 • A sport- és kulturális intézmények üzemeltetése az alábbi telephelyeken:
 1. Bókay-kert (1181 Budapest, Szélmalom u. 33.)
 2. Kastélydombi Uszoda (1181 Budapest, Nemes u. 66.)
 3. Lőrinci Sportcsarnok és a Thököly úti sportpályák (1183 Budapest, Thököly út 5.)
 4. Park Uszoda (1181 Budapest, Városház u. 40.)
 5. Pestszentimrei Sportkastély (1181 Budapest, Kisfaludy u. 33/c)
 6. Vilmos Endre (Malév) Sportcentrum (1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25.)
 • Az önkormányzati rendezvények szervezése és lebonyolítása (majális, gyermeknap, Szeptemberi Kóstoló stb.).
 • Rendezvények előkészítési feladatainak ellátása minden telephelyen.
 • Városkép című önkormányzati lap kiadása.
 • TV18 nevű önkormányzati televízió működtetése.
 • Bp18.hu önkormányzati portálon hírek szolgáltatása.
 • Nyilvánosság tájékoztatása a társaság által menedzselt önkormányzati projektekről.
 • Hirdetésszervezés.

 

Leánytársaságok

TH18 Létesítménygazdálkodási Kft. (1181 Budapest, Baross u. 7.)

Feladatai:

Társasházi közös képviseleti feladatok ellátása.

Társasházi könyvelési feladatok ellátása.

Elérhetőségei:

székhely: 1181 Budapest, Baross u. 7.

telefonszám: +36 1 292 0258

tevékenységi kör: Ingatlankezelés

Képviselő neve: Szabóné dr. Pribek Erzsébet ügyvezető

Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. (1181 Budapest, Baross u. 7.)

Feladatai:

Az önkormányzati tulajdonú üzleti célú ingatlanok, telkek hasznosítása (a Vagyongazdálkodási Divízió szakmai irányításával).

Elérhetőségei:

székhely: 1181 Budapest, Baross u. 7.

telefonszám: +36 1 292 0258

tevékenységi kör: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.

Képviselő neve: Banyár László ügyvezető

Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. (1181 Budapest, Üllői út 423.)

Feladatai:

Az önkormányzati tulajdonú sport- és kulturális célú ingatlanok hasznosítása (a Vagyongazdálkodási Divízió szakmai irányításával).

Elérhetőségei:

székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423.

telefonszám: +36 1 292 0258

tevékenységi kör: Egyéb sporttevékenység.

Képviselő neve: Banyár László ügyvezető

Városrehabilitáció18 Zrt. (1181 Budapest, Üllői út 423.)

Feladatai:

Az EU-s és egyéb támogatási forrásokból megvalósuló önkormányzati fejlesztési projektek menedzselése (például a Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitációja, Pestszentimre városközpont megújítása elnevezésű projektek).

Elérhetőségei:

székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423.

telefonszám: +36 1 292 0258

tevékenységi kör: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Képviselő neve: Werner Péter vezérigazgató