Küldetés

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló, közszolgáltatásokat nyújtó társaság. Tevékenysége felöleli az önkormányzati ingatlanvagyon kezelését, műszaki karbantartását, a közterületek gondozását, valamint számos kerületi sport- és kulturális intézmény, továbbá a helyi média működtetését. Emellett a társaság szervezi a kerületi közfoglalkoztatást, leánycégei révén pedig társasházkezeléssel és fejlesztési projektek menedzselésével is foglalkozik.

Legfontosabb céljai az egyes működési területeken:

  1. Vagyonkezelőként a rábízott önkormányzati vagyon értékének és állagának megőrzése, javítása és hatékony hasznosítása.
  2. A kerületi intézmények (óvodák, iskolák, szociális intézmények) műszaki karbantartójaként a működés alapvető fizikai feltételeinek biztosítása.
  3. A társaság által működtetett sport- és kulturális intézmények révén színvonalas sportolási lehetőségek kínálása és értékes kulturális programok szervezése a kerületben élők és az idelátogatók számára.
  4. Városüzemeltetőként a kerületi közterületek tisztán tartása, az önkormányzat fenntartásában álló közutak és járdák állagának megóvása és fejlesztése, a terek és a parkok növényeinek gondozása, felszereléseinek és játszóeszközeinek karbantartása.
  5. A közfoglalkoztatás helyi szervezőjeként a kerületi munkanélküliség enyhítése.
  6. Az önkormányzati lap, televízió és honlap működtetőjeként a kerületi polgárok színvonalas tájékoztatása.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. legfontosabb célja az, hogy a rábízott közfeladatokat a kerületben élők megelégedésére, a 21. században elvárható színvonalon lássa el úgy, hogy eközben érvényesítse a tisztesség, a költséghatékonyság és az átláthatóság szempontjait, amelyek alapkövetelmények a közpénzekkel gazdálkodó társaságokkal szemben.

Fontos célunk továbbá a fenntarthatóság, nemcsak a pénzügyi, hanem a környezeti és az emberi erőforrásokkal való gazdálkodásban is. Ennek keretében előnyben részesítjük a környezetbarát, energiatakarékos megoldásokat, s olyan vállalati kultúra kialakítására törekszünk, amelynek révén a cég valamennyi munkatársa számára többet jelent egy egyszerű munkahelynél. Egy olyan közösséget, ahol mindenki azért dolgozik, hogy a kerület polgárai érezzék: nálunk jó kezekben vannak a közjavak és a közszolgáltatások!