Közterület-fenntartás és műszaki tevékenység

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Városüzemeltető Divíziója 2011. augusztus 31-én jött létre az addig önálló gazdasági társaságként működő Budapest XVIII. kerület Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadásával. A társaságot 1995-ben alapította meg Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata 100%-os tulajdoni hányaddal Budapest XVIII. kerület Városüzemeltető Közhasznú Társaság néven. A társaság 1998-ban kiemelten közhasznú társasággá, majd 2008 szeptemberében – a hatályos jogszabályok értelmében – nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakult. A tulajdonosok döntése alapján 2009. december 31-én önálló részlegként a társaságba olvadt a Budapest Főváros XVIII. kerületi Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Hogy aztán új tervek alapján építsék újra

Munkában a Magasépítési Osztály munkatársai

A 2013-as évben a Városüzemeltetési Divízió összeolvadt a Műszaki Divízióval, és létrejött a Műszaki és Városüzemeltetési Divízió. A XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának megbízásából Társaságunk Műszaki és Városüzemeltetési Divízió Magasépítési Osztályának egyik legfontosabb  feladata az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban, üzlethelyiségekben komplett javító-, karbantartó és állagmegóvó feladatok ellátása. Ezeket a tevékenységeket a korszerű technikai háttérrel és tapasztalt szakembergárdával rendelkező társaság az önkormányzat által meghatározott eljárási rend szerint, a Feladatellátási Szerződésben meghatározott módon, illetve egyedi szerződések alapján  végzi. Ezen kívül – szintén a Feladatellátási Szerződésben meghatározottak szerint, valamint az iskolák esetében a Külső-Pesti Tankerületi Központtal kötött szerződésben foglaltak szerint – végezzük a kerület területén működő önkormányzati, illetve állami fenntartású közintézmények (bölcsődék, óvodák, iskolák, valamint szociális és egészségügyi intézmények) karbantartását, illetve felújítási munkáit.

A Divízió Magasépítési Osztálya az önkormányzati bérlakásokban a javító-karbantartó feladatokon túl olyan komplett felújítási munkákat is végez, amelyek újra alkalmassá teszik a lakásokat a bérbeadásra. Ehhez kapcsolódóan minden bérbeadásra váró lakásban végrehajtjuk a gáz- és érintésvédelmi felülvizsgálatot, valamint karbantartjuk a fűtőberendezéseket. Tervezéssel, kivitelezéssel és a Vízművekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézéssel együtt végezzük a bérlemények vízórákkal való felszerelését, illetve az önkormányzat megbízásából a lejárt hitelességű vízórák cseréjét is. A felsorolt tevékenységeken túl részt veszünk egyéb önkormányzati tulajdonú projektek részfeladatainak a megoldásában is.

Gépekkel és kézzel is gyűjtik az avart a Városgazda18 munkatársai

A Divízió Mélyépítési, Kertészeti, valamint Játszótéri Karbantartó Osztálya  szintén a Feladatellátási Szerződés alapján  – a közterület-fenntartás keretében játszótéri karbantartást, javítást;  kertészeti, parkfenntartási és faápolási, munkálatokat, fakivágásokat  útjavításokat, útellenőrzéseket, kátyúzásokat, és egyéb közterület-fenntartási munkálatokat végez.

Feladataink

Zöldfelülettel kapcsolatos közszolgáltatói feladatok:

 • Zöldfelülettel kapcsolatos útüzemeltetési feladatok
 • Környezetvédelmi és zöldfelület üzemeltetési feladatok
 • Tervezési és kivitelezési feladatok
 • Parkőri tevékenység
 • Ellenőri szolgálat
 • Balesetveszély és kárelhárítási feladatok
 • Játszóterek fenntartása

Mélyépítéssel kapcsolatos közszolgáltatói feladatok:

 • Út- és járdaüzemeltetői feladatok
 • Útellenőri szolgálat
 • Tervezési és kivitelezési feladatok
 • Balesetveszély és kárelhárítási feladatok
 • Önként vállalt feladatok

 

Műszaki feladatok:

A legfontosabb karbantartási munkák:

1. Hibaelhárítás, amelynek keretében az azonnali beavatkozást igénylő hibákat hárítjuk el az adott intézmény működőképességének, megfelelő műszaki állapotának folyamatos biztosítása érdekében.

2. Megelőző karbantartási munkák, amelyeket tervszerűen végzünk az önkormányzat által fenntartott intézmények mindegyikében. Ezek a munkák a következőket foglalják magukban:

 • nyílászárók javítása és felületkezelése
 • fa- és fémszerkezetek felületkezelése
 • kerítések és bejárati kapuk karbantartása
 • kerti berendezések és játékok karbantartása
 • téliesítés, víztelenítés
 • a vízvezeték- és a csatornahálózat, valamint a szerelvények felülvizsgálata, karbantartása
 • a komplett elektromos hálózat, a szerelvények és a lámpatestek felülvizsgálata és karbantartása
 • tetőkarbantartás
 • falfelületek kezelése (tisztasági festés)
 • minden egyéb karbantartás: például a padlóburkolatoké, az ereszcsatornáké, a kéményeké, a beépített gépi berendezéseké

Jogszabályban meghatározott időben elvégzendő felülvizsgálatok az alábbi szakterületeken:

 • érintésvédelem
 • villámvédelem
 • elektromos berendezések felülvizsgálata, tűzvédelem
 • udvari játszóeszközök felülvizsgálata
 • kéziszerszámok, kisgépek felülvizsgálata

A felülvizsgálat elvégzésének ellenőrzése évente az alábbi szakterületeken:

 • munkavédelem
 • tűzvédelem
 • balesetvédelem

 

FELADATOK (ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK)

A legfontosabb karbantartási munkák:

3. Hibaelhárítás, amelynek keretében az azonnali beavatkozást igénylő hibákat hárítjuk el a Vagyongazdálkodási Divízió bejelentése alapján, az adott lakás működőképességének, megfelelő műszaki állapotának folyamatos biztosítása érdekében.

4. Önkormányzati megrendelés alapján a megüresedő lakások tervszerű, komplett felújítása a bérbeadáshoz.

Jogszabályban meghatározott időben elvégzendő felülvizsgálatok az alábbi szakterületeken:

 • érintésvédelem
 • gázfelülvizsgálat

 

Szolgáltatások

Az alábbi  tevékenységeket látjuk el közszolgáltatási feladataink között:

Kertészet:

 • Környezetvédelem
 • Pestszentlőrinc – Pestszentimre gondozatlan területeinek kaszálása, parlagfű elleni védelem
 • Talajcsere, termőföld utánpótlás
 • Közterületi gyepfelületek tápanyagpótlása
 • Parkfenntartás
 • Fasorok fenntartása
 • Lakótelepi parkok fenntartása
 • Terek fenntartása
 • Játszóterek korszerűsítése, felújítása, gondozása
 • Virágkosarakban levő növények gondozása főútvonalakon
 • Öntözőhálózat fenntartása
 • Síkosság-mentesítés és hó eltakarítása a parkok területén
 • Növénytelepítés

Kommunális:

 • Illegálisan lerakott hulladék elszállítása
 • Lakótelepek, közterületek takarítása

 Mélyépítés:

 • Útjavítás, süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítása
 • Járdajavítás
 • Vízelvezetés
 • Földútkarbantartás
 • Közlekedés biztonság
 • Lámpázás balesetveszélyes helyeken

Meglévő kapacitásaink (gépek, munkagépek, illetve rendelkezésre álló szakember-gárda) minél teljesebb kihasználása érdekében a lakosság részére, árajánlat alapján történő  megrendelés esetén, térítés ellenében vállaljuk:

 • házi szennyvízhálózat kivitelezését (tervezéssel együtt is)
 • gépkocsibeállók, stb. kivitelezését
 • saját tulajdonú ingatlanon favágási, faápolási, kertkarbantartási tevékenységet
 • munkagépek bérbeadását – (kapacitástól függően) – kezelővel együtt is

 

Elérhetőségek: 1183 Budapest, Péterhalmi út 5. | Telefon: +36-1-292-7142, Telefax +36-1-292-7152

Kapcsolatfelvétel

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16. | Telefon: +36-1-295-4801  | Kapcsolatfelvétel